Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Gościmy

Statystyka

Użytkowników: 357
Artykułów: 271
Adresów: 16
Odwiedzających: 751504
Konkursy organizowane przez Towarzystwo Nasz Dom !!!
Redaktor: Tomasz Olszewski   
05.05.2016.

Towarzystwo Nasz Dom ogłosiło:

Konkurs grantowy „Czas na Remont 2016”, który adresowany jest do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielane jest wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce "Fundusz Korczaka":
http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont/
Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu p. Beata Rutkowska (502 666 941 lub b.rutkowska@naszdom.org.pl )


Konkurs artystyczny dla dzieci z pieczy zastępczej.
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 lat z pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej.
Dla zwycięzców Konkursu przewidzieliśmy bardzo atrakcyjne nagrody! Nagrodą główną jest udział w plenerowych warsztatach plastycznych prowadzonych przez profesjonalnych artystów w malowniczym miejscu!
Prace plastyczne należy nadsyłać do 15 maja  br. na adres: Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa.    
Informacje o konkursie na:
http://towarzystwonaszdom.pl/moje-marzenia/


Kierunek Samodzielność - projekt, realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany  do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do  kursów pomagających  zrealizować plany zawodowe.
Wychowankowie mogą składać aplikacje do programu „Kierunek samodzielność”. Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia, poparte pozytywną oceną ze strony wychowawców, zostaną nagrodzone kursami zawodowymi, które pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej wystartować w dorosłe życie.
Informacje o konkursie na:
http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

 

Zmieniony ( 05.05.2016. )
 
Zasady dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w 2016 roku
Redaktor: Tomasz Olszewski   
04.04.2016.

Zasady przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w ramach środków 

PFRON obowiązujące w 2016 roku

 

1.Turnusy rehabilitacyjne: 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać:

- osoby z I i II grupą, które nie otrzymały dofinansowania w 2015r.

- dzieci i młodzież ucząca się, do 24 roku życia

 

2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 

- wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 100 % refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny:

- wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 40% wartości sprzętu (nie więcej niż 4.000,- 

dla jednego wnioskodawcy).

 

4. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych, w  komunikowaniu się: 

- wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 50% kosztów realizacji zadania (nie więcej 

jednak niż 8.000,- dla jednego wnioskodawcy).

 

5. Sport, kultura, rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych:

- wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 40% kosztów realizacji zadania (nie więcej 

jednak niż 5.000,- dla każdego zadania).

Zmieniony ( 04.04.2016. )
 
PROGRAM 500 +
Redaktor: Tomasz Olszewski   
30.03.2016.

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile uprzejmie informuje, iż w związku  wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, rodzinom zastępczym przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18 roku życia.
Dodatek wypłacany będzie na wniosek rodzin zastępczych. Wnioski można składać  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przy Al. Niepodległości 37 (V piętro) od dnia 1 kwietnia 2016r.

Druk wniosku dostępny jest    [TU]     lub w siedzibie tut. Centrum.

 

 

 

Zmieniony ( 31.03.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 73