Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość

Statystyka

Użytkowników: 422
Artykułów: 300
Adresów: 16
Odwiedzających: 978866
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!
Redaktor: Tomasz Olszewski   
01.02.2018.

Preferowany wiek kandydata 25-60 lat;
Kandydaci na szkolenie spełniają kryteria wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa (możliwość uzyskania opinii bezpłatnie w siedzibie PCPR);
c) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
Rodzinie zastępczej (która nie jest spokrewniona z dzieckiem) przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka umieszczonego w rodzinie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Al. Niepodległości 37 (V pietro)
64-920 Piła
tel. 67 349 12 08 fax 67 349 12 07
e-mail: pcpr_pila@pro.onet.pl

 

 

Zmieniony ( 01.02.2018. )
 
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie !!!
Redaktor: Tomasz Olszewski   
31.01.2018.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje, że w 2018r.  kontynuuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”.
W ramach powyższego projektu osoby niepełnosprawne ( znaczny (I) lub umiarkowany (II) stopień niepełnosprawności) będą mogły skorzystać nieodpłatnie z:
- usług asystenta,
- wypożyczalni sprzętu zwiększającego samodzielność lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
- usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów,
- poradnictwa specjalistycznego np. prawnik, psycholog, logopeda,
- 10 dniowych wyjazdowych szkoleń, na których zostaną przeprowadzone praktyczne zajęcia dotyczące różnych aspektów rehabilitacji.
Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest do wyczerpania miejsc.
W projekcie uczestniczyć może zarówno osoba niepełnosprawna jak i jej opiekun.
Wszelkie informacje dotyczące powyższego projektu dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37 (V piętro) pokój 502, 503 lub 505
Zmieniony ( 31.01.2018. )
 
WOLNE MIEJSCE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZADKOWIE
Redaktor: Tomasz Olszewski   
04.12.2017.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile uprzejmie informuje, że Dom Pomocy Społecznej w  Rzadkowie dysponuje w chwili obecnej wolnym miejscem.  Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej intelektualnie.
Wszelkich  informacji w sprawie wolnego miejsc udziela:

    pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – Pan Tomasz Olszewski
    tel. (67) 349-12-08, 09, 10;
    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie - Pani  Justyna Łoś
    tel. (67)  283 11 39.

 

Zmieniony ( 14.12.2017. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 87