Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Statystyka

Użytkowników: 429
Artykułów: 307
Adresów: 16
Odwiedzających: 1044737
Poradnictwo specjalistyczne - indywidualne konsultacje ze specjalistami
Redaktor: Tomasz Olszewski   
11.06.2018.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji ze specjalistami w związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”, numer RPWP.07.02.01-30-0035/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Pomoc kierowana jest wyłącznie do uczestników projektu:  ,,Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim’’ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.
W celu umówienia spotkania prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistami :

 

Czytaj całość
 
Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Redaktor: Tomasz Olszewski   
29.05.2018.
Zmieniony ( 30.05.2018. )
 
Klauzula informacyjna
Redaktor: Tomasz Olszewski   
25.05.2018.

Klauzula informacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z siedzibą przy al. Niepodległości 37, 64-920 Piła zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest p. Gwidon Góźdź, tel. 67 349 12 08, e-mail: pcpr_pila@pro.onet.pl,
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej,
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, umowa lub warunek zawarcia umowy,
5) Administrator danych informuje, że osoba/y, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem, ma prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustaw, oraz wynikających z zawartej umowy.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 92