Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Gościmy

Statystyka

Użytkowników: 390
Artykułów: 284
Adresów: 16
Odwiedzających: 880100
Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim"
Redaktor: Tomasz Olszewski   
15.03.2017.

Powiat Pilski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.
Powiat Pilski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:
- przeszkolenie i zaangażowanie min. 4 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
- sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
- sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów dla osób niepełnosprawnych;
- uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
Gmina Ujście/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu:
- przeszkolenie i zaangażowanie 2  asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
- sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
- sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów dla osób niepełnosprawnych;
- wyposażenie salki ćwiczeń usprawniających, uruchomionej w  pomieszczeniach należących do gminy Ujście, w niezbędny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych i ruchowych;
- uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi:
- organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego Szkolenia Przywracającego dla 120 osób niepełnosprawnych i 80 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – w ramach Szkolenia Przywracającego ocena stanu zdrowia, ocena wieku biologicznego i potrzeb psychofizycznych pod kątem dalszych instrumentów szkoleniowych, nauka właściwego i efektywnego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, diagnoza czynników pogłębiających schorzenia - unikanie/łagodzenie negatywnych skutków, nauka/poprawa poruszania się z wykorzystaniem posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego w codziennym funkcjonowaniu, właściwy dobór urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, opracowanie wskazań do dalszych kierunków rehabilitacji, regularne ćwiczenia fizjoterapeutyczne/rehabilitacyjne.

- organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia pn. Akademia Rodzicielstwa Zastępczego (ARZ) dla 102 osób ze środowiska rodzin zastępczych:  rodziców zastępczych, dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej oraz członków rodzin zastępczych. Celem prowadzenia ARZ jest rozwój kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych uczestniczących w szkoleniu.
Całkowita wartość projektu: 2.000.000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1.900.000,00 zł
w tym – środki europejskie:  1.700.000,00 zł budżet państwa: 200.000,00 zł
Wkład własny – środki jednostek samorządu terytorialnego: 100.000,00
Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów zobowiązani są do świadczenia usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu to jest w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

Zmieniony ( 20.03.2017. )
 
Dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 roku
Redaktor: Tomasz Olszewski   
24.02.2017.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje, iż w dniu 23 lutego 2017 r.  Rada Powiatu w Pile podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
W związku z tym przyjmowane są wnioski o dofinansowania do:
turnusów rehabilitacyjnych;
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;
sprzętu rehabilitacyjnego.

Zasady przyznawania dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017r.

1.Turnusy rehabilitacyjne:
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać:
osoby z I i II grupą, które nie otrzymały dofinansowania w 2016r.
dzieci i młodzież ucząca się, do 24 roku życia
Podstawa prawna:   § 5 ust. 12 oraz § 6 ust.3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Dz.U. z 2007, Nr. 230, poz. 1694 ze zm.
2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
- wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 100 % refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podstawa oprawna: § 13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.
3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny:
- wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 40% wartości sprzętu  (nie więcej jednak niż 4.000,- dla jednego wnioskodawcy).
Podstawa prawna: § 13 ust. pkt .1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.
4. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych,  w  komunikowaniu się:
wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 50% kosztów realizacji zadania (nie więcej jednak niż 8.000,- dla jednego zadania )
Podstawa prawna: § 13 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.
5. Sport, kultura, rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych:
Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 40% kosztów realizacji zadania. (nie więcej jednak niż  5.000,- dla jednego wniosku).
Podstawa prawna: § 13 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.
Zmieniony ( 24.02.2017. )
 
UWAGA !!! PRACA !!!
Redaktor: Tomasz Olszewski   
13.02.2017.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO PRZESZKOLENIA I ZATRUDNIENIA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór kandydatów do przeszkolenia i zatrudnienia na stanowisku  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej .
Pożądane kompetencje kandydatów:
- wiedza na temat obszaru niepełnosprawności i elementów wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;
- znajomość przepisów administracyjnych i regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
- znajomość sytuacji rynku pracy oraz sieci podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych;

 

Zmieniony ( 14.02.2017. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 81