Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
informacje podstawowe Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
11.11.2008.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile


64 -920 Piła
ul. Rydygiera 23
tel. 067 349 09 69
tel. 067 349 09 70
czynne całą dobę
e-mail: sowpila@interia.pl
Dyrektora - Anna Szarzyńska


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie terenem działania obejmuje obszar Województwa Wielkopolskiego.

Ośrodek czynny jest przez całą dobę, przez cały rok.
Przygotowany jest na przyjęcie 30 osób.

Ośrodek został powołany do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie.
Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie.
W celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie, Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej, których działalność skierowana jest na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczy usługi:
1. W zakresie interwencyjnym:
- zapewnienie schronienia na okres do 3 miesięcy,
- ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,
- udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia,
- rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.
2.W zakresie terapeutyczno %u2013 wspomagającym:
- udzielanie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego i medycznego,
- prowadzenie grupy wsparcia i grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie
- opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy,
- przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie wsparcia psychologicznego
oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
- udzielanie konsultacji wychowawczych.
3. w zakresie bytowym:
-zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do: kuchni, łazienki, pokoju
dziennego, pokoju zabaw i pokoju do cichej nauki dla dzieci,
- zapewnienie wyżywienia i niezbędnych środków czystości.

 

Zmieniony ( 27.10.2017. )