DPS Piła
informacje podstawowe Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
11.11.2008.

 Dom Pomocy Społecznej

im. Jana Pawła II w Pile
ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła

tel. (067) 212-26-43,

   (067) 212-63-87
fax (067) 212-26-43, wew. 113

NIP 764-22-20-066

       http://www.dpspila.kadan.pl/

 

  1. Podstawowe informacje:

 

- Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile przeznaczony jest dla osób przewlekle    somatycznie chorych. Dysponuje 70 miejscami;

- wpisany jest w Rejestr Domów Pomocy Społecznej pod pozycją nr 50 jako Dom spełniający    wyznaczone standardy usług;

- posiada pokoje 1,2,3 i 4-osobowe z łazienkami, przystosowane do potrzeb osób   niepełnosprawnych;

- zapewnia całodobową opiekę, opiekę pielęgniarską i rehabilitację;

- zapewnia Mieszkańcom domowe obiady, wybór dań, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie z     zaleceniami lekarskimi. Z obiadów w naszej stołówce korzystają również emeryci,  renciści, podopieczni pomocy społecznej ;

- każdy Mieszkaniec ma swojego lekarza rodzinnego. Współpracujemy zarówno z lekarzami  rodzinnymi, jak i placówkami lecznictwa specjalistycznego.  Na miejscu wykonujemy  badania   EKG, poziomu cukru i ciśnienia krwi. Prowadzimy rehabilitację przyłóżkową oraz  zajęcia w gabinecie rehabilitacyjnym;

- pracownik socjalny służy pomocą w rozwiązywaniu spraw rodzinnych, własnościowych,   mieszkaniowych, prawnych Mieszkańców, ułatwia i podtrzymuje  kontakty z rodziną   i środowiskiem;

- Mieszkańcy i ich rodziny mogą korzystać z różnorodnych form pomocy oraz terapii   psychologicznej ;

- wzmacnianiu i kontynuowaniu rehabilitacji służą zajęcia terapeutyczne, kulturalne,  oświatowe i rekreacyjne. Mieszkańcy mają możliwość realizacji swoich zainteresowań  biorąc udział w takich formach terapii, jak : biblioterapia, muzykoterapia,  zajęcia manualne,  krawieckie, kulinarne, zooterapia, dbałość o zieleń, zajęcia plastyczne  i rękodzielnicze.

Dom uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. Organizujemy wystawy i prezentacje,  jesteśmy  zapraszani na spektakle, wystawy, do kina.

Na terenie Domu znajduje się też kawiarenka oraz sklepik, w którym zakupić można m.in.  słodycze, napoje, środki pielęgnacyjne;

- w Domu znajduje się kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa, a Mieszkańcy otoczeni  są opieką duszpasterską kapelana;

- Mieszkańcy naszego Domu mają możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych  w ośrodkach wczasowych i rehabilitacyjno-wypoczynkowych;

- Mieszkańców Domu reprezentuje Samorząd Mieszkańców;

- Mieszkańcy mają do dyspozycji samochód przystosowany do przewozu osób  niepełnosprawnych. Dom oferuje również wynajem samochodu osobom ze środowiska;

- dla dobra Mieszkańców pracują także wolontariusze;

- przy Domu działa grupa wsparcia dla opiekunów i rodzin osób chorych na chorobę  Alzheimera ;

- Dom współpracuje z takimi instytucjami, jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych ( PFRON), placówki oświatowe, Powiatowy Urząd Pracy,  Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile, Centrum Wolontariatu,  Kościołami, Związkami Wyznaniowymi, Wspólnotami Religijnymi, Stowarzyszeniem  Pomocy Humanitarnej, Stowarzyszeniem Pro-Senior, Pilskim Bankiem Żywności, Zakładem Aktywności Zawodowej, Europejskim Funduszem Społecznym.

 

 

Zmieniony ( 12.03.2010. )