DPS Rzadkowo
informacje podstawowe Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
11.11.2008.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZADKOWIE

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Dom dysponuje 66 miejscami etatowymi. Obecnie mieszka w nim 65 osób, w tym 3 dziewczęta i 62 chłopców oraz mężczyzn. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz różnymi schorzeniami sprzężonymi.
    Celem nadrzędnym funkcjonowania Domu jest optymalne usamodzielnienie i uniezależnienie od pomocy innych każdego Mieszkańca. Odbywa się to przy wykorzystaniu ciekawych form i metod pracy. Dodatkowo praca terapeutyczna opiera się na corocznie sporządzanych indywidualnych planów wsparcia rozwoju. Zawierają one możliwości usamodzielnienia każdego z domowników. Przygotowywane są przez opiekunów grup oraz osoby pierwszego kontaktu. Mieszkańcy funkcjonują w ośmiu grupach – liczących od 6 do 11 osób. Każda grupa jest samodzielna pod kątem odpowiedzialności za zajmowane przez siebie terytorium, pranie, spędzanie czasu wolnego oraz organizację wypoczynku. W Domu funkcjonują dwa mieszkania samodzielności oraz domek samodzielności, gdzie idea usamodzielniania i przysposabiania do wykonywania zawodu jest wysoce realizowana. Mieszkańcy samodzielnie przygotowują posiłki, współpracują z personelem Domu przy sprzątaniu obiektu, drobnej naprawie odzieży, a także przy remontach i konserwacji Domu. 
Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do nauki szkolnej oraz terapii zajęciowej. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do godnego traktowania Mieszkańców oraz kreowania dobrego wizerunku Domu na zewnątrz. Kadra jest wykwalifikowana i zaangażowana w świadczoną pracę. Pracownicy pozyskują darowizny pieniężne i rzeczowe, które bezpośrednio przeznaczane są na poprawę jakości życia naszych Mieszkańców. Corocznie organizowane są imprezy dla Mieszkańców Domu, na których realizowana jest szeroko pojęta integracja ze środowiskiem. Dodatkowo raz w roku organizowana jest aukcja dzieł sztuki, z której dochód przeznaczony jest na organizację letniego wypoczynku dla Mieszkańców.
       Od 1 grudnia 2003 roku przy Domu działa Warsztat Terapii Zajęciowej. Warsztat jest placówką zajmującą się terapią i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością. Codziennie w zajęciach Warsztatu uczestniczy 35 osób, które pod okiem instruktorów terapii zajęciowej odkrywają i doskonalą swoje możliwości i umiejętności. Warsztat swoją działalność prowadzi poprzez następujące pracownie terapeutyczne:
•    pracownia plastyczno-ceramiczna
•    pracownia stolarska
•    pracownia krawiecka
•    pracownia komputerowa
•    pracownia ogrodnicza
•    pracownia gospodarstwa domowego i zaradności życiowej
•    pracownia socjalna
•    rehabilitacja.
Funkcjonowanie Warsztatu pozwala przełamać zakorzenione stereotypy i uprzedzenia w stosunku do osób z niepełnosprawnością, kształtować tolerancję i poczucie odpowiedzialności za drugą osobę.
Zmieniony ( 12.03.2010. )