Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Odwiedza nas 1 gość

Statystyka

Użytkowników: 506
Artykułów: 320
Adresów: 16
Odwiedzających: 1258216
SZUKAMY RODZIN ZASTĘPCZYCH !!! Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
17.03.2014.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ TO IV KWARTAŁ 2014 !!!!!


Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje analizy sytuacji osobistej, rodzinnej
i majątkowej kandydatów.
Zgodnie z art. 44 w/w ustawy, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenia odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Prowadzone są przez pracowników posiadających uprawnienia do szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej oraz zawodowej wydane przez Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”.

Program szkolenia „Serce na dłoni” zatwierdzony został Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej  Nr 8/2014/RZ z dnia 27.03.2014r. na okres 5-ciu lat.

Wszystkie osoby o wielkim sercu które chcą się podzielić swoim domem z potrzebującymi dziećmi zapraszamy serdecznie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, ul. Niepodległości 37, 64-920 Piła.

Osobami udzielającymi informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego są: Pani Joanna Połyniak – Pracownik Socjalny oraz Pani Otylia Geszke-Łosoś – Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

Zmieniony ( 10.09.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »