Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Statystyka

Użytkowników: 438
Artykułów: 315
Adresów: 16
Odwiedzających: 1149679
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!! Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
01.02.2018.

Preferowany wiek kandydata 25-60 lat;
Kandydaci na szkolenie spełniają kryteria wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa (możliwość uzyskania opinii bezpłatnie w siedzibie PCPR);
c) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
Rodzinie zastępczej (która nie jest spokrewniona z dzieckiem) przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka umieszczonego w rodzinie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Al. Niepodległości 37 (V pietro)
64-920 Piła
tel. 67 349 12 08 fax 67 349 12 07
e-mail: pcpr_pila@pro.onet.pl

 

 

Zmieniony ( 01.02.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »