Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Odwiedza nas 2 gości

Statystyka

Użytkowników: 506
Artykułów: 320
Adresów: 16
Odwiedzających: 1258258
Dodatkowe kryteria przyznawania dofinansowań ze środków PFRON Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
06.04.2018.

Dodatkowe kryteria przyznawania dofinansowań ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych:

I Stopień niepełnosprawności.

  1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

- znaczny 9 pkt

- umiarkowany 5 pkt

  1. Osoby z dysfunkcja narządu wzroku

- znaczny 7 pkt

- umiarkowany 4 pkt

  1. Osoby niepełnosprawne z ogólnego stanu zdrowia mające trudności w poruszaniu się:

- znaczny 4 pkt

- umiarkowany 2 pkt

  1. Osoby z deficytami rozwojowymi (upośledzenie umysłowe)

– znaczny 4 pkt

- umiarkowany 2 pkt

  1. Dzieci

- do lat 6 - ilość punktów jak przy stopniu umiarkowanym

- powyżej 6 lat do 16 - ilość punktów jak przy stopniu znacznym

II Sytuacja zawodowa

1. zatrudniony 4 pkt

2. młodzież od lat 18 – 24 ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca 4 pkt

3. bezrobotny poszukujący pracy 3 pkt

4. rencista , emeryt nie zainteresowany podjęciem pracy 2 pkt

5. dzieci i młodzież powyżej 6 lat do 18 4 pkt

6. dzieci do lat 6 0 pkt

III Sytuacja mieszkaniowa

1. samotny 5 pkt

2. z rodziną 3 pkt

IV Sposób poruszania się

1. Wózek inwalidzki 13 pkt

2. Kule, balkonik 5 pkt

3. Chodzi samodzielnie 0 pkt

V. Korzystanie ze środków PFRON na likwidacje barier architektonicznych

1. Nie korzystano 5 pkt

2. Powyżej 5 lat 2 pkt

3. Do 5 lat 0 pkt.

VI. Osoby niepełnosprawne wspólnie zamieszkujące

1. znaczny 5 pkt

2. umiarkowany 2 pkt


Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje z inną osobą niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się, w stosunku do tej osoby bierze się pod uwagę jej stopień niepełnosprawności i stosuje punktację z poz. I.


Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać osoby, które uzyskały 30 punktów i więcej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wnioski osób dorosłych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym rozpatrywane są w oparciu o ocenę sytuacji społecznej wnioskodawcy.


Kryteria oceny wniosku

Liczba punktów

Maks. liczba punktów

Punktacja wniosku

1

Posiadany stopień niepełnosprawności (lub równoważne)

a)

Znaczny

10

10

 

b)

Umiarkowany

5

 

c)

Lekki

0

 

2

Wysokość dochodu

a)

Do 1.000

10

10

 

b)

1.001-1.500

7

 

c)

1501- 2.000

4

 

d)

Powyżej 2.000

1

 

3

Korzystanie z turnusów

a)

Nie korzystał

10

10

 

b)

Korzystał w 2015

5

 

c)

Korzystał w 2016

1

 

Razem ocena wniosku

30

 

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego przyznawane są osobom, które otrzymały 22 punkty i więcej.

 

 

Zmieniony ( 06.04.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »