Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Odwiedza nas 1 gość

Statystyka

Użytkowników: 506
Artykułów: 320
Adresów: 16
Odwiedzających: 1258217
Klauzula informacyjna Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
25.05.2018.

Klauzula informacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z siedzibą przy al. Niepodległości 37, 64-920 Piła zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest p. Gwidon Góźdź, tel. 67 349 12 08, e-mail: pcpr_pila@pro.onet.pl,
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej,
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, umowa lub warunek zawarcia umowy,
5) Administrator danych informuje, że osoba/y, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem, ma prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustaw, oraz wynikających z zawartej umowy.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »