Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Odwiedza nas 1 gość

Statystyka

Użytkowników: 506
Artykułów: 320
Adresów: 16
Odwiedzających: 1258240
OGŁOSZENIE Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
06.08.2018.

W związku z otrzymanym pismem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 30.07.2018r. znak: PS-II.9451.2.2018.2.4, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie z rezerwy celowej, uruchamianej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki chcąc rozeznać środki finansowe, uprzejmie prosi o przedłożenie szczegółowego programu, który Powiat/Miasto zamierza realizować, zawierającego m.in. informacje na temat:
    • podmiotu, który będzie realizował program,
    • liczby osób, które będą uczestniczyć w programie,
    • miejsca realizacji programu,
    • formy i sposobu prowadzonego programu,
    • dokładnego czasu trwania programu, częstotliwości spotkań,
    • sposobu i czasu monitorowania efektów programu
    • szczegółowej kalkulacji programu, w tym podania liczby godzin programu oraz stawki  za godzinę specjalisty.
O dofinansowanie mogą ubiegać się te podmioty, których programy będą zgodne z wytycznymi wskazanymi w materiałach instruktażowych, które są dostępne na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Sprawy/Pomoc Społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Materiały instruktażowe dla programów psychologiczno-terapeutycznych.
Informacje w powyższym zakresie należy przesłać pocztą tradycyją na adres Wilekopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lub za pomocą platformy e-PUAP, w terminie do dnia 10 sierpnia 2018r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »