Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Statystyka

Użytkowników: 432
Artykułów: 311
Adresów: 16
Odwiedzających: 1071409
SZUKAMY RODZIN ZASTĘPCZYCH
Redaktor: Tomasz Olszewski   
26.05.2017.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ TO  III KWARTAŁ 2017 !!!!!

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Czytaj całość
 
Konkurs plastyczny "Ja i moja rodzina"
Redaktor: Tomasz Olszewski   
26.05.2017.
Szanowni Państwo!
Jeszcze przez tydzień trwa konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”. Poprzednia edycja odbyła się w ubiegłym roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podobnie jak rok temu, nagrodą główną będzie zamieszczenie 12 najciekawszych prac w kalendarzu na kolejny rok, wydanym przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają również nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Uczestnicy - w wieku do lat 15 - dowolnymi technikami plastycznymi mogą przedstawić własny obraz rodziny i wzajemnych relacji, widziany oczami dziecka. Prace konkursowe z dopiskiem „Ja i moja rodzina” można dostarczyć do 1 czerwca wraz z oświadczeniem podpisanym przez opiekuna prawnego. Regulamin i oświadczenie  na stronie http://www.poznan.uw.gov.pl/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-ja-i-moja-rodzina
 
Zmieniony ( 26.05.2017. )
 
Dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 roku
Redaktor: Tomasz Olszewski   
24.02.2017.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje, iż w dniu 23 lutego 2017 r.  Rada Powiatu w Pile podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
W związku z tym przyjmowane są wnioski o dofinansowania do:
turnusów rehabilitacyjnych;
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;
sprzętu rehabilitacyjnego.

Zasady przyznawania dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017r.

1.Turnusy rehabilitacyjne:
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać:
osoby z I i II grupą, które nie otrzymały dofinansowania w 2016r.
dzieci i młodzież ucząca się, do 24 roku życia
Podstawa prawna:   § 5 ust. 12 oraz § 6 ust.3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Dz.U. z 2007, Nr. 230, poz. 1694 ze zm.
2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
- wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 100 % refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podstawa oprawna: § 13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.
3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny:
- wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 40% wartości sprzętu  (nie więcej jednak niż 4.000,- dla jednego wnioskodawcy).
Podstawa prawna: § 13 ust. pkt .1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.
4. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych,  w  komunikowaniu się:
wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 50% kosztów realizacji zadania (nie więcej jednak niż 8.000,- dla jednego zadania )
Podstawa prawna: § 13 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.
5. Sport, kultura, rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych:
Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 40% kosztów realizacji zadania. (nie więcej jednak niż  5.000,- dla jednego wniosku).
Podstawa prawna: § 13 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.
Zmieniony ( 24.02.2017. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 15 - 21 z 96