Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Odwiedza nas 1 gość

Statystyka

Użytkowników: 433
Artykułów: 312
Adresów: 16
Odwiedzających: 1091919
Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Redaktor: Tomasz Olszewski   
13.06.2017.

Fundacja ,,Dziecko w Centrum” realizuje zadania z zakresu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Kompleksowa oferta Ośrodka skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem obejmuje: bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, psychiatryczną, opiekuna osoby pokrzywdzonej, tłumacza języka obcego i tłumacza języka migowego. W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa.
Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują obecnie trzy ośrodki prowadzone przez Fundację ,,Dziecko w Centrum” we współpracy z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance:
- Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu ( centrala),
- Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem  w Gnieźnie,
- Ośrodek Pokrzywdzonym  Przestępstwem w Trzciance.

 

 

Zmieniony ( 13.06.2017. )
 
SZUKAMY RODZIN ZASTĘPCZYCH
Redaktor: Tomasz Olszewski   
26.05.2017.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ TO  III KWARTAŁ 2017 !!!!!

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Czytaj całość
 
Konkurs plastyczny "Ja i moja rodzina"
Redaktor: Tomasz Olszewski   
26.05.2017.
Szanowni Państwo!
Jeszcze przez tydzień trwa konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”. Poprzednia edycja odbyła się w ubiegłym roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podobnie jak rok temu, nagrodą główną będzie zamieszczenie 12 najciekawszych prac w kalendarzu na kolejny rok, wydanym przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają również nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Uczestnicy - w wieku do lat 15 - dowolnymi technikami plastycznymi mogą przedstawić własny obraz rodziny i wzajemnych relacji, widziany oczami dziecka. Prace konkursowe z dopiskiem „Ja i moja rodzina” można dostarczyć do 1 czerwca wraz z oświadczeniem podpisanym przez opiekuna prawnego. Regulamin i oświadczenie  na stronie http://www.poznan.uw.gov.pl/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-ja-i-moja-rodzina
 
Zmieniony ( 26.05.2017. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 15 - 21 z 97