Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Statystyka

Użytkowników: 434
Artykułów: 314
Adresów: 16
Odwiedzających: 1120533
SZUKAMY RODZIN ZASTĘPCZYCH !!!
Redaktor: Tomasz Olszewski   
17.03.2014.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ TO IV KWARTAŁ 2014 !!!!!


Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Zmieniony ( 10.09.2014. )
Czytaj całość
 
Szkolenie dla rodzin zastępczych
Redaktor: Tomasz Olszewski   
29.05.2014.

W dniu 28 maja br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile odbyła się konferencja dla rodzin zastępczych z terenu powiatu pilskiego pt. „Ochrona prawna dziecka”.


Konferencję zorganizował
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziniew Pile.


Czytaj całość
Zmieniony ( 03.06.2014. )
Czytaj całość
 
Zasady dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w 2014 roku
Redaktor: Tomasz Olszewski   
24.04.2014.

Zasady przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w ramach środków PFRON obowiązujące w 2014 roku

1.Turnusy rehabilitacyjne:
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać:
osoby z I i II grupą,
dzieci i młodzież ucząca się, do 24 roku życia
Wysokość dofinansowania obniża się o 20%.

 
2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
- wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 100 % refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.


3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny:
- wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 40% wartości sprzętu.


4. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych, w  komunikowaniu się:
wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 50% kosztów realizacji zadania (nie więcej jednak niż 8.000,- dla jednego wnioskodawcy na poszczególny rodzaj bariery).


5. Sport, kultura, rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych:
Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 40% kosztów realizacji zadania.

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 43 - 49 z 98