Dla niepełnosprawnych
  Strona Odsłony
  Link   Niepełnosprawni w Unii Europejskiej
1305
  Link   INTERNET dla niepełnosprawnych
1768
  Link   Strona dla osób niepełnosprawnych
1947
  Link   Strona o rehabilitacji
1773
  Link   Zakłady Pracy Chronionej
1838
  Link   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2251