Dla niepełnosprawnych
  Strona Odsłony
  Link   Niepełnosprawni w Unii Europejskiej
1198
  Link   INTERNET dla niepełnosprawnych
1581
  Link   Strona dla osób niepełnosprawnych
1811
  Link   Strona o rehabilitacji
1648
  Link   Zakłady Pracy Chronionej
1544
  Link   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2113