Dla niepełnosprawnych
  Strona Odsłony
  Link   Niepełnosprawni w Unii Europejskiej
1157
  Link   INTERNET dla niepełnosprawnych
1530
  Link   Strona dla osób niepełnosprawnych
1762
  Link   Strona o rehabilitacji
1597
  Link   Zakłady Pracy Chronionej
1495
  Link   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2058