Projekt pn. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”
Redaktor: Tomasz Olszewski   
16.10.2018.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje, że w partnerstwie z firmą A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek realizuje projekt pn. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.1.2.
Projekt ten skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zamieszkałych na terenie powiatu pilskiego.

W ramach projektu oferujemy:
wsparcie w postaci Indywidualnego Planu Działania i doradztwa zawodowego;
wsparcie pedagogiczne;
szkolenia zawodowe:
a) kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego;
b) kurs sprzedawcy-kasjera;
c) kurs kucharza małej gastronomii;

3 – miesięczny staż zawodowy;
pośrednictwo pracy;
wsparcie dla rodzin w postaci:
a) vouvher dentystyczny na kwotę 500 zł;
b) wsparcie dzieci w dysfunkcyjnych rodzinach biologicznych pn.: „Szkoła dla rodziców” (4-ro dobowy wyjazd dla rodziców oraz ich dzieci);
c) warsztaty zdrowego życia w formie zabaw dla dzieci i ich rodziców.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
materiały szkoleniowe;
zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
ubezpieczenie NNW dla uczestników kursu i stażu;
środki na zakup stroju niezbędnego do wykonywania pracy;
stypendium stażowe;
badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych.

Informacji o projekcie udzielają:
Bartłomiej Lewicki
Gwidon Góźdź